FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
Go to content

Nyhedsbrev

FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
FEBRUAR 2019
NYTÅRSBREV OG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN
Kære medlem,
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 30. marts 2019, kl. 14.00 i Gedser Medborgerhus. Forslag til emner som skal tages op på generalforsamlingen bedes være formanden Kirsten Juul Frandsen i hænde senest den 15. marts 2019 på Kirstens e-mail: kirstenogjan@live.dk
Det forløbne år har for foreningen budt på nogle interessante og lovende tiltag. Således har vi været medvirkende til, at Jesper Neergaards skulptur ”Venskab” kunne sættes op på et centralt sted på det tidligere Neptun-værft-areal ved Warnow floden i Rostock. Skulpturen symboliserer blandt andet venskabet/partnerskabet mellem hansestaden Rostock og Gedser/Guldborgsund.
Oprindeligt var vores ide at skulpturen skulle til Gedser, med tanker om, at der kunne komme en tvillingeskulptur i Rostock, men Rostocks Borgmester, blev så glad for ideen og fik rimelig hurtigt fundet penge til skulpturen, så her var vi til indvielse den 24. juni 2018. Det var rigtig dejligt, og nu kommer den også til Gedser.
Gedsers grundlæggelse i 1886 er relateret til oprettelsen af jernbane- og færgeforbindelse mellem Gedser og Tyskland (Rostock). Dertil kommer, at de to kommuner i 2014 har indgået en formel venskabs- og partnerskabsaftale som siden da har været grundlag for en række kulturelle aktiviteter.
Vi har knoklet for at skaffe midlerne til skulpturen VENSKAB
Dette lykkedes sidste efterår, ved at finde en række sponsorer, heriblandt også Guldborgsund Kommune.
Billedhugger Jesper Neergaard er gået i gang med at færdiggøre skulpturen, og vi regner med, at den i maj/juni 2019 skal sættes op på et areal tæt ved byens torv og Toldcafeen. Projektets med-igangsætterne, borgmestrene John Brædder fra Guldborgsund og Roland Methling fra Rostock samt Rostocks måske kommende borgmester, danskeren Claus Ruhe Madsen forventes at overvære indvielsen.  
Vi er glade for at der efter skulpturen ”Dialogtalerstolen” på Sdr. Boulevard, nu vil blive placeret den anden skulptur af Jesper Neergaard i Gedser .
Hvad angår ”Dialogtalerstolen” har vi kunne konstatere en stigende interesse og flere besøgende, især mange af dem som har været på vej ud til Danmarks sydligste Punkt på Gedser Odde, har også kigget forbi Skulpturgrundene og nydt den flotte udsigt. Grundejerforeningen i Gedser er med til at vedligeholde området omkring ”Dialogtalerstolen” og det vil vi gerne sige dem tak for.
Den anden del af dette projekt, skabelse af skulpturen ”Family of Man” er vi til gengæld ikke rigtigt kommet videre med. Vi har rettet henvendelse til en række forskellige fonde med henblik på at skaffe de til projektets gennemførelse nødvendige midler, men har endnu ikke fået tilsagn om medfinansiering. Vi fortsætter med dette arbejde, især nu på et tidspunkt, hvor ”Venskab”-skulpturen snart skal indvies.
Foreningens økonomiske ressourcer er fortsat meget begrænset. Vi anmoder jer derfor fortsat at støtte vores arbejde med at styrke kulturen i Gedser gennem indbetaling af et medlemskontingent for 2019 på kr. 100 til vores konto i Nordea Reg.nr. 2650 kontonummer 0743944550.
Ved betaling fra udlandet kan følgende kontodata anvendes: IBAN DK84200007 4394 4550, SWIFT NDEADKKK
Man er også velkommen til at give en større donation ......
I foreningens videre arbejde er vi selvsagt meget interesseret i at høre kommentarer og bemærkninger fra foreningens medlemmer, der kan sendes til formanden Kirsten Juul Frandsen, e-mail: kirstenjuul@live.dk
Med de bedste ønsker for et Godt Nytår 2019 og tak for jeres fortsatte støtte, som betyder meget for os.

Opdateret 23.3.19
Back to content