FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
Go to content

Gedser Odde - Danmarks sydligste punkt - er hav, blæst, udsigt og et fladt fladt landskab. Herfra hvor alle træerne peger i samme retning og du ikke kan komme videre, har du en fantastisk udsigt over Østersøen mod resten af Europa.
Naturen på Gedser Odde er noget helt specielt. Den udsatte placering er ekstra tydelig, når vinden rigtig tager fat, og de store Østersøbølger slår imod kysten, så man mærker naturens voldsomme kræfter. Mod syd kan der være stille og roligt, mens stormen pisker 'lige om hjørnet', hvor havet er i fuld gang med at æde løs af lerklinten. Den barske sydspids ved Gedser Odde står i skærende kontrast til den venlige og brede sandstrand kun få hundrede meter mod nord.
Du kan også være heldig at opleve en af de sjældne stille dage, hvor edderfuglene stille vugger på vandet, skarverne flyver forbi, og en enkelt sæl stikker hovedet op og kigger nysgerrigt ind mod land.

Havet omkring Sydspidsen
Sydfalster er på tre sider omgivet af hav. Mod øst og syd af Østersøen og mod vest af Guldborgsund, der adskiller Falster og Lolland.
Østersøen er netop ud for Gedser Odde Danmarks mest trafikerede farvand, og byen Gedser opstod omkring færgefarten for over 100 år siden. Lige nord for Gedser by har lystsejlerne deres eget lille paradis i den moderne lystbådehavn fra 1979. Der er plads til ca. 200 både i havnen, men om sommeren er presset ofte så stort, at fiskerihavnen må tages i brug som nødhavn.
Forbindelsen fra Falster til Tyskland er dog ikke af nyere dato. Den har med sikkerhed været en realitet siden 1200-1300 tallet, hvad fundet af handelsskibet, Gedesbyskibet, viser. Gedesbyskibet blev udgravet i 1985 ud for den lille by Gedesby, deraf navnet. Skibet er en helt enestående skibstype som man ikke tidligere havde haft kendskab til og fundet bandt på fornemste vis viden om vikingetidens og middelalderens skibe sammen. Det oprindelige Gedesbyskib er ikke udstillet, men på Middelaldercentret i Nykøbing Falster kan man se en nøjagtig rekonstruktion af skibet.

Gjetzør blev til Gedser
Byen Gedser er en 'ung' by fra 1886. Før den tid var Gedesby den sydligste by på sydspidsen, en vigtig handels- og havneby. Området syd for Gedesby var dækket af skov, men den blev, efter hvad sagnet fortæller, brændt af svenske soldater i krigene 1658-1660.
I middelalderen lå der et slot – en kongeborg - lige nord for det Gedser vi kender i dag. Slottet Gjetzør nævnes første gang i Valdemar Sejrs jordebog i 1231, og det lå ved Svinehave Voldsted. Man regner dog med at det oprindeligt er af endnu ældre dato og at det blev bygget som værn mod venderne. Allerede dengang krydsede man Østersøen i datidens fladbundede skuder og smakker. Når de kongelige og andre fornemme gæster skulle vente på at vejret artede sig i forhold til overfarten, indlogerede de sig på Gjetzør Slot. Man ved at Christian III, Christian IV, Frederik II og Frederik IV har boet her. Op gennem middelalderen og renæssancen blev slottet benyttet i stadig mindre grad og forfaldt gradvist. I dag er der intet tilbage, men der er adgang til Svinehave Voldsted, hvor slottet lå. Området er i privat eje, så besøgende opfordres til at udvise hensyn overfor ejerne.

Kilde: Sydfalster ØkomuseumOpdateret 23.3.19
Back to content