FORENINGEN FOR PERMANENT SKULPTUR PÅ GEDSER ODDE
Go to content

Bliv medlem

Medlemskab af foreningen kan tegnes ved at indbetale medlemsbidraget på kr. 100 til foreningens konto i NORDEA på


reg.nr. 2650 og kontonummer 0743944550
(Husk at påføre
navn og adresse,  e-mail)

eller hos foreningens formand Kirsten Juul Frandsen pr. e-mail. Klik her

Opdateret 23.3.19
Back to content